PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WARSZAWA - PROJEKTY OGRODÓW, ZIELENI, PLACÓW ZABAW

MAKI STUDIO

MAKI STUDIO projekty powstają w oparciu o ciągłe poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, szczególną dbałość w dopracowaniu detali architektonicznych, zastosowanie możliwie najlepszej jakości wzornictwa i staranności w doborze odpowiednich materiałów. Zawsze w sposób indywidualny, dbamy o stworzenie niebanalnych, przemyślanych pod kątem siedliskowym i przestrzennym, harmonijnych kompozycji roślinnych. Ich najważniejszymi cechami są: kontekst przestrzenny i siedliskowy oraz sezonowa zmienność, wydobywająca piękno zestawień roślinnych od wiosny do późnej jesieni.

Oferta
projektowanie przestrzeni publicznej Warszawa

PROJEKTY
PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH

Projektowanie przestrzeni publicznej w Warszawie i okolicach obejmuje opracowania koncepcyjne zawierające programy funkcjonalno-użytkowe oraz wielobranżowe projekty wykonawcze parków, skwerów, placów, przestrzeni wokół budynków użyteczności publicznej, rewitalizacje dróg miejskich w zakresie nawierzchni i nasadzeń roślinnych z zastosowaniem osłon przeciwkorzennych i technologii zapobiegających kompresji gruntu, projekty iluminacji terenów zielni miejskiej, aranżacje z zastosowaniem drobnych form małej architektury.

PROJEKTY PLACÓW ZABAW I STREET WORKOUT

Projekty placów zabaw, terenów do ćwiczeń, miasteczek ruchu rowerowego, których użytkownikami są najmłodsi, są bardzo ważnym aspektem otaczającej nas przestrzeni, ze względu na propagowanie walorów estetycznych. Przez to ich rola urasta do rangi edukacyjnej. Dlatego decyduję się na wykonanie projektów placów zabaw i street workout tylko wtedy, jeśli oprócz funkcjonalności i bezpieczeństwa, wybór atrakcyjnych pod względem wzornictwa urządzeń, trwałości materiałów, doboru kolorów, nie jest stawiany na ostatnim miejscu.

PROJEKTY RETENCYJNO – OZDOBNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH

• Opracowania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
• Obliczenia bilansu i retencji wód opadowych dla potrzeb wykonania modelu retencji wkomponowanego w projekt zagospodarowania terenu.
• Projektowanie retencyjno-infiltracyjnych układów wodnych w oparciu o wykorzystanie i zintensyfikowanie między innymi naturalnych procesów samooczyszczania się wód oraz z zastosowaniem wydajnych filtrów roślinno-bagiennych z dodatkiem odpowiednio dobranych minerałów w tym wymieniaczy jonowych i absorbentów, które czyszczą cyrkulującą wodę.
• Opracowanie schematów instalacji technicznych, jako wytycznych dla projektów branżowych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.
• Projekty nabrzeży, pomostów i tarasów, ukształtowania niecek, komór filtracyjnych nasadzeń roślinności wodnej i bagiennej.

projektowanie przestrzeni publicznej Warszawa

PROJEKTY OGRODÓW

Moją filozofię i estetykę w projektowaniu ogrodów, bez względu na wielkość posiadanej przestrzeni, polecam przede wszystkim tym, dla których szalenie istotna jest potrzeba przebywania w harmonijnie zaplanowanej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i użytkowych, w której detale architektoniczne wyeksponowane są na tle bujnej roślinności. Czystą przyjemnością jest praca dla miłośników przyrody, doceniających jej naturalne piękno i bogactwo, a przede wszystkim dla tych, których ta przyroda inspiruje. Dzięki temu mogą powstawać pełne uroku i zmienności, bezpretensjonalne i prawdziwe w swej istocie założenia ogrodowe i projekty ogrodów o różnej skali i oryginalnym charakterze.

PROJEKTY ZIELENI OSIEDLOWEJ I PRZY OBIEKTACH BIUROWCACH

Realizacje projektów zieleni osiedlowej i przy obiektach biurowych są zawsze trudnym wyzwaniem. Należy bowiem pogodzić oczekiwania inwestora, architekta, użytkownika i w optymalny sposób wykorzystać możliwości budżetowe inwestycji. Jako architekt zieleni zawsze staram się więc wykreować przestrzeń ciekawą i przyjazną użytkownikom, której głównymi cechami są: funkcjonalność, optymalna jakości zastosowanych materiałów i wzornictwa elementów wyposażenia. Równie ważnym aspektem, który jest szalenie istotny ze względów bytowych i ekologicznych, to bioróżnorodność strukturalna i gatunkowa nasadzeń, gdzie ogranicza się zbyt duże powierzchnie ubogich gatunkowo trawników na rzecz zwartych powierzchni roślinności okrywowej o cechach naturalistycznych np. łąk kwietnych i rabat bylinowych oraz planuje się budowę zbiorników wodnych i niecek retencyjnych. Zmiany takie mają wpływ nie tylko na podniesienie walorów estetycznych przestrzeni, ale przede wszystkim na poprawę jakość mikroklimatu tych miejsc, retencjonowanie wód opadowych, czy obniżenie temperatury powierzchni gruntu, elewacji i nawierzchni utwardzonych, poprzez ich ocienienie. Jednocześnie miejsca takie stanowią bardzo cenną bazę pokarmową dla zwierząt, przez co stają się habitatami, zwłaszcza dla owadów i ptaków.

PROJEKTY ZIELENI NA DACHACH

Projektowanie ogrodów i aranżacji odpowiednich dla typów dachów takich jak:
• Ekstensywne z roślinnością przystosowaną do ekstremalnych warunków siedliskowych, w tym także specjalistyczne dachy filtracyjne stanowiące pierwszy etap oczyszczania wód opadowych przeznaczonych do retencjonowania w stawach ozdobnych.
• Intensywne - umożliwiające kreowanie aranżacji przestrzennych o wartościach takich jak na gruncie rodzimym.
• Retencyjne - wspomagające retencję wód opadowych poprzez jej czasowe spiętrzanie na dachach i opóźnianie spływu.
• Bagienne - wykorzystujące retencjonowanie i obiegu wód opadowych oraz roślinność wilgociolubnej, do intensyfikowania transpiracji.
Doradztwo w zakresie stosowania technologii zielonych dachów.
• Dobór hydroizolacji, warstw przeciwkorzennych, drenaży, materiałów filtracyjnych, zabezpieczających i przekłądkowych, oraz substratów szkieletowych do nasadzeń na stropach.