Prywatny

Inwestor

5240 m2

Obszar

Założenie ogrodowe

Typ

2014

Rok

koncepcja ogrodu 5240m
kolko2
Założenie ogrodowe

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia – 5 240 m2

Zakres projektu:

Koncepcja zagospodarowania

Projekt wykonawczy:

  • ukształtowania terenu
  • ozdobnych zbiorników wodnych z fontannami i wodotryskami
  • tarasów ogrodowych
  • nawierzchni
  • nasadzeń
  • wytycznych do wykonania instalacji nawodnienia

Wizualizacje – Mariusz Drabik, Michał Kaczmarczyk

Zakończenie prac projektowych – 2014