Prywatny

Inwestor

4500 m2

Obszar

Projekt ogrodu

Typ

2019

Rok

zo4500m
kolko2
Założenie ogrodowe

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia –4500 m2

 

Zakres prac projektowych:

Koncepcja zagospodarowania ogrodu

Projekt wykonawczy w zakresie:

  • ukształtowania terenu
  • nasadzeń
  • rozmieszczenie opraw oświetleniowych
  • wytyczne z zakresie instalacji nawodnienia

Zakończenie prac projektowych – styczeń 2014

Realizacja – 2019

nasadzeń