założenie ogrodowe 1.4 ha

Osoba prywatna

Inwestor

1,4 ha

Obszar

Założenie ogrodowe

Typ

2018

Rok

założenie ogrodowe 1.4 ha
kolko2
Założenie ogrodowe

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia –1,4 ha

Zakres prac projektowych:

Koncepcja zagospodarowania terenu i wiaty ogrodowej wraz w rozmieszczeniem budynków

Projekt wykonawczy

  •  ukształtowania terenu
  • stawu
  • tarasów ogrodowych, kładek oraz pomostów
  • nawierzchni
  • nasadzeń
  • wytycznych do projektu instalacji nawodnienia

Zakończenie prac projektowych – 2018

Realizacja – 2014-2018