stocer
TEREN SZPITALA IM. M. WEISSA

Inwestor

8,1 ha m2

Powierzchnia

Przestrzeń publiczna

Typ

2019

Rok

kolko2
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SZPITALA IM. M. WEISSA W KONSTANCINIE JEZIORNEJ

Koncepcja zagospodarowania terenów szpitala im. M. Weissa w Konstancinie Jeziornej, która objęła:

 

 • zaplanowanie obwodowej drogi pożarowej wokół głównego budynku szpitala, wraz z usprawnieniem funkcjonalno-przestrzennym stref dostaw,
 • zaplanowanie i uporządkowanie przestrzeni parkingowej,
 • separacja drogi wjazdowej od poszerzonego pasma chodnika wejściowego. Podkreślenie głównej osi wejścia  do szpitala,
 • wykreowanie bocznych stref wejściowych wokół budynku,
 • renowacja nawierzchni dróg oraz zaprojektowanie nowego skweru reprezentacyjnego w dziedzińcu wschodnim, a także zaprojektowanie nowych stref rekreacyjnych, spacerowych i wypoczynkowych, skupionych w częściach zachodniej i południowej (leśnej) parku szpitalnego,
 • zaplanowanie zadaszonego pawilonu parkowego przy zachodniej granicy parku,
 • zaplanowanie nowego oświetlenia wysokiego ciągów pieszo – jezdnych oraz iluminacji nowych rozwiązań przestrzennych,
 • usytuowanie dwóch ogrodów wyposażonych w   urządzenia rehabilitacyjne,
 • wyeksponowanie reprezentacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeni w wewnętrznych partiach budynku szpitala,
 • zaprojektowanie odrębnych, ale powiązanych ze sobą ogrodów, towarzyszących obiektom zabytkowym na terenie Centrum,
 • wzbogacenie szaty roślinnej, poprzez wprowadzenie nowych grup roślinności wyznaczających granice wnętrz parkowych, ogrodów willowych oraz stref funkcjonalnych.   

Wizualizacje: Mariusz Drabik

Zakończenie – marzec 2019

kolko2
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SZPITALA IM. M. WEISSA W KONSTANCINIE JEZIORNEJ

Koncepcja zagospodarowania terenów szpitala im. M. Weissa w Konstancinie Jeziornej, która objęła:

 

 • zaplanowanie obwodowej drogi pożarowej wokół głównego budynku szpitala, wraz z usprawnieniem funkcjonalno-przestrzennym stref dostaw,
 • zaplanowanie i uporządkowanie przestrzeni parkingowej,
 • separacja drogi wjazdowej od poszerzonego pasma chodnika wejściowego. Podkreślenie głównej osi wejścia  do szpitala,
 • wykreowanie bocznych stref wejściowych wokół budynku,
 • renowacja nawierzchni dróg oraz zaprojektowanie nowego skweru reprezentacyjnego w dziedzińcu wschodnim, a także zaprojektowanie nowych stref rekreacyjnych, spacerowych i wypoczynkowych, skupionych w częściach zachodniej i południowej (leśnej) parku szpitalnego,
 • zaplanowanie zadaszonego pawilonu parkowego przy zachodniej granicy parku,
 • zaplanowanie nowego oświetlenia wysokiego ciągów pieszo – jezdnych oraz iluminacji nowych rozwiązań przestrzennych,
 • usytuowanie dwóch ogrodów wyposażonych w   urządzenia rehabilitacyjne,
 • wyeksponowanie reprezentacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeni w wewnętrznych partiach budynku szpitala,
 • zaprojektowanie odrębnych, ale powiązanych ze sobą ogrodów, towarzyszących obiektom zabytkowym na terenie Centrum,
 • wzbogacenie szaty roślinnej, poprzez wprowadzenie nowych grup roślinności wyznaczających granice wnętrz parkowych, ogrodów willowych oraz stref funkcjonalnych.   

Wizualizacje: Mariusz Drabik

Zakończenie – marzec 2019