Miasto Zamość

Inwestor

2,7 ha

Powierzchnia

Rozbudowa ZOO

Typ

2017

Rok

zooopis2
kolko2
ROZBUDOWA OGRODU ZOOLOGICZNEGO IM. STEFANA MILERA W ZAMOŚCIU

Projekt wykonany dla Głównego Projektanta

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński

Wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INWEX Sp. z o.o. ze Szczebrzeszyna (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej

Zakres prac projektowych:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie:

 • PZT ZOO oraz aranżacji wybiegów
 • geometrii i doboru materiałów nawierzchni ciągów komunikacyjnych
 • geometrii obiektów wodnych na wybiegach

 • ukształtowania terenu oraz nowo projektowanej zieleni na wybiegach i wzdłuż głównej promenady nowej części ZOO

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie:

 • aranżacji wybiegów w postaci bloków kamiennych, skał, martwego drewna oraz pokrycia wybiegów kruszywami, nawierzchniami i warstwami wegetacyjnymi,

 • rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci wraz z doborem modeli

 • projekt nasadzeń drzew, krzewów i bylin, na wybiegach oraz wzdłuż głównej promenady,

 • projekt nasadzeń tropikalnych w obrębie woliery wolnych lotów w pawilonie ptaszarni – powierzchnia ok. 170m2

Wizualizacje: Sebastian Kochel

Zakończenie prac projektowych – lipiec 2017

Realizacja: koniec realizacji – lipiec 2021

zooopis2
kolko2
ROZBUDOWA OGRODU ZOOLOGICZNEGO IM. STEFANA MILERA W ZAMOŚCIU

Projekt wykonany dla Głównego Projektanta

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński

Wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INWEX Sp. z o.o. ze Szczebrzeszyna (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej

Zakres prac projektowych:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie:

 • PZT ZOO oraz aranżacji wybiegów
 • geometrii i doboru materiałów nawierzchni ciągów komunikacyjnych
 • geometrii obiektów wodnych na wybiegach

 • ukształtowania terenu oraz nowo projektowanej zieleni na wybiegach i wzdłuż głównej promenady nowej części ZOO

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie:

 • aranżacji wybiegów w postaci bloków kamiennych, skał, martwego drewna oraz pokrycia wybiegów kruszywami, nawierzchniami i warstwami wegetacyjnymi,

 • rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci wraz z doborem modeli

 • projekt nasadzeń drzew, krzewów i bylin, na wybiegach oraz wzdłuż głównej promenady,

 • projekt nasadzeń tropikalnych w obrębie woliery wolnych lotów w pawilonie ptaszarni – powierzchnia ok. 170m2

Wizualizacje: Sebastian Kochel

Zakończenie prac projektowych – lipiec 2017

Realizacja: obecnie w realizacji